Kunnskapsbase: Protokoller
Modbus
Innsendt av Smart Grid Norway på 08 September 2011 02:25

Hva er Modbus?

Modbus er en seriell kommunikasjonsprotokoll utviklet av Modicon i 1979 for bruk med sine programmerbare logiske styringer (PLS). Enkelt sagt er det en metode som brukes for overføring av informasjon over serielle linjer mellom elektroniske enheter. Enheten som ber om informasjonen kalles Modbus-Master og enhetene som leverer informasjon er Modbus-Slaver. I et standard Modbus nettverk, er det én Master og opp til 247 Slaver, hver med en unik Slave-Adresse 1-247. Masteren kan også skrive informasjon til Slaver.

Hva brukes det til?

Modbus er en åpen protokoll, noe som betyr at det er gratis for produsenter å bygge inn utstyret sitt uten å måtte betale royalties. Det har blitt en standard kommunikasjonsprotokoll i bransjen, og er er en av de mest brukt protokollene for å koble industrielle elektroniske enheter. Modbus er vanligvis brukt til å overføre signaler fra instrumentering- og kontrollenheter tilbake til en hoved kontroller eller  et datainnsamlingssystem. Modbus er ofte brukt til å koble en datamaskin med en ekstern terminal enhet (RTU) i tilsynskontroll og datafangst (SCADA) systemer. Versjoner av Modbus protokoll finnes for serielle linjer (Modbus RTU og Modbus ASCII) og for Ethernet (Modbus TCP).

Hvordan virker det?

Modbus er overført over serielle linjer mellom enheter. Det enkleste oppsettet vil være en enkel seriell kabel koblet mellom seriell portene på to enheter, en Master og en Slave.

DB9         Spenning

Dataene sendes som serie av enere og nuller kalt bits. Hver bit er sendt som en spenning. Nuller sendes som positive spenninger og de som negative sendes som enere. En typisk overføringshastighet er 9600 baud (bits per sekund).

Hva er Slave ID?

Hver slave i et nettverk er tildelt en unik enhetsadresse mellom 1-247. Når Masteren ber om data, er første byte den sender Slave-adressen. På denne måten vil hver slave vite etter første byte om meldingen skal ignoreres eller ikke. 

Help Desk Software by Kayako fusion