Kunnskapsbase: Protokoller
M-Bus (Meter-Bus)
Innsendt av Smart Grid Norway på 08 September 2011 02:51

M-Bus (Meter-Bus) er en europeisk standard (EN 13757-2 fysisk og link laget, 13757-3 EN applikasjonslaget) for fjernavlesning av gass eller elektrisitetsmålere. M-Bus er også benyttet i mange andre typer forbruksmålere (vann, varme etc.). M-Bus-grensesnittet er laget for kommunikasjon på to ledninger, noe som gjør det svært kostnadseffektivt. En radio variant av M-Bus (Wireless M-Bus) er også spesifisert i EN 13757-4.


For å kommunisere med m-bus målere (slaver) trenger man en m-bus konverter (master). En av de store fordelene med m-bus kontra modbus er at man kan spørre måleren på serienummer og den vil returne informasjon om alle registere.

M-Bus logo


Help Desk Software by Kayako fusion