RSS Feed
Kunnskapsbase : Ofte stilte spørsmål
Registrer deg som bruker på supportportalen og du vil da få tilgang til en mer utfyllende kunnskapsdatabase med dokumentasjon og brukermanualer.
Pålogging til EnergiService foregår via følgende link: http://www.ienergy.no [http://www.ienergy.no]
Pålogging til MultiManager foregår via følgende link: http://asp.smartgridnorway.no/multimanager/ [http://asp.smartgridnorway.no/multimanager/]
Bruk vedlagte skjema og registrer din henvendelse via portalen under avdelingen RMA. For å sende inn RMA må også vedlagte RMA Policy aksepteres. NB! Vi forbeholder oss retten til å nekte å motta utsyr, som er returnert uten gyldig RMA-nummer.
Help Desk Software by Kayako fusion