RSS Feed
Kunnskapsbase : AMS
Last ned vedlagte koblingsskjema
Ved målerbytte fyller man ut vedlagte skjema ut og sender til support@smartgridnorway.no Vi vil da utføre vedlikeholde på databasen og fjerne måler fra PLC Driver.
Vedlagt koblingsskjema for SGE-PLC800 (IT-Nett)
Help Desk Software by Kayako fusion