RSS Feed
Kunnskapsbase : Discover /EOS
Når systemet er i drift og en normal stand er vokst opp vil det ved feile 0-kWh stander som sendes inn i Folio for å så normal verdi, da vil systemet oppfatte det som at måler har telt rundt og benytte hele standen som forbruk i neste time. Dette vil da...
Help Desk Software by Kayako fusion