RSS Feed
Kunnskapsbase : iRTU
Vedlagt ligger koblingsskjema for iRTU mot nettanalysator og nullpunktsikring.
Denne veiledningen viser hvordan man kan utføre RS485 kommunikasjonsjekk mot målere/sensorer, på SGN sine iRTU terminaler. I vårt eksempel bruker vi en PC med Windows 8.x og telnet klienten PuTTY. Kommandoer for utvalgte målere (vil returnere SUCCESS me...
Vedlagte dokumentet sendes til Smart Grid Norway i forbindelse med oppkobling av nye nettstasjoner.
Vedlagt ligger koblingsskjema for Rele mot iRTU
Dersom man har endret på innstillingene og ikke klarer å oppnå kontakt med iRTU, er det mulig å tilbakestille til standardoppsettet. Filene /MNT/MTD/SYSCFG og /MNT/MTD/RCS tilbakestilles da til backupkopi. Se vedlagte brukermanual og video for instr...
Help Desk Software by Kayako fusion