RSS Feed
Kunnskapsbase : Protokoller
M-Bus (Meter-Bus) er en europeisk standard (EN 13757-2 fysisk og link laget, 13757-3 EN applikasjonslaget) for fjernavlesning av gass eller elektrisitetsmålere. M-Bus er også benyttet i mange andre typer forbruksmålere (vann, varme etc.). M-Bus-grenses...
HVA ER MODBUS? Modbus er en seriell kommunikasjonsprotokoll utviklet av Modicon i 1979 for bruk med sine programmerbare logiske styringer (PLS). Enkelt sagt er det en metode som brukes for overføring av informasjon over serielle linjer mellom elektron...
Help Desk Software by Kayako fusion